N.B.

De  website van de Stuseco was tot in 2019:  www.stuseco.org 

Die is door een technische storing verdwenen.                     

Sinds augustus 2021 is een nieuwe in werking: www.stuseco.nl

                                                                                                                      Stuseco                                                                                                                                          

Stichting ter bevordering van de studie van de Surinaamse economie

Opgericht 16-12-1977, Stichtingenregister nr 41149657, Fiscaal nr 009960387, banknr NL60RABO0327014105
C.Jolstraat 50 ~ 2584 ET Den Haag ~Tel +31 (0)70 3523832 ~ Fax 3549589
E-mail: mmc@bart.nl ~Homepage www.stuseco.nl

Overzicht van doel, bestuurssamenstelling, financiën
(Goedgekeurd in de bestuursvergadering van 13 oktober 2013) update 19 september 2016

Coordinaten:
Zie in briefhoofd hierboven

Doel:
Het doel is opgenomen in de naam: 'Stichting ter bevordering van de studie van de Surinaamse economie', korte naam 'Stuseco', en staat in de statuten.

De Stuseco heeft dat doel sedert de oprichting op 16 december 1977  trachten te verwezenlijken door onderzoek voor en de publicatie van een zeventigtal boeken, rapporten, artikelen en nota's financieel mogelijk te maken. Daarnaast heeft de Stuseco in bescheiden mate subsidies gegeven zoals de sponsoring van studiebezoeken aan Nederland van Surinaamse economen, de sponsoring van een conferentie over economische modelbouw in Paramaribo, de financiering van het Mini-budgetonderzoek, de studies 'Zes scenario's voor Suriname's economie naar 2010' en 'Suriname scenario's 2000', een training van economen van de Centrale Bank van Suriname, van Stichting Planbureau Suriname (SPS) enz..

Jaarverslagen en plannen:
De jaarverslgen vanaf 1991 staan op www.stuseco.nl. Ze bevatten overzichten van activiteiten, financiën en plannen. Het Jaarverslag 2007-2008 bevat een overzicht van de activiteiten en de financiën van 30 jaar Stuseco (1977- 2007).

Bestuur van Stuseco:
Dr. Marein van Schaaijk (dagelijks bestuur en voorzitter), Drs. Rob Lansman, Drs. Jaap van der Straaten, Mw. Desiree Louz, Conny van Schaaijk- van der Schilden MM.

 

De jaarvergadering van het bestuur van de Stuseco, met bespreking van dit overzicht op 13 oktober 2013. Van links naar rechts: Jaap van der Straaten, Conny van Schaaijk- van der Schilden, Marein van Schaaijk en Desiree Louz. Niet aanwezig wegens uitlandigheid; Rob Lansman.

Beloning:
Bestuurders van STUSECO ontvangen geen beloning voor hun werk 

Financiën:
De Stuseco wordt niet gesubsidieerd en streeft dat ook niet na. De middelen van de Stuseco zijn afkomstig uit drie bronnen:

 1. bestuursleden die gratis tijd ter beschikking stellen
 2. financiële middelen afkomstig van donaties van bestuursleden en honoraria van door bestuursleden verzorgde trainingen etc.
 3. kosten gesponsord door Micromacro Consultants

Met deze middelen heeft de Stuseco diverse trainingsbezoeken aan Suriname gefinancierd, en de productie van notities, (draai)boeken en artikelen. Voorts diverse trainingsbezoeken van Surinaamse economen aan de Stuseco in Nederland. De reis- en verblijfkosten van deze bezoeken aan Nederland zijn betaald door de instantie waarvoor ze werken of een donor. Verder financierde de Stuseco in het verleden honoraria van Surinaamse economen die bijdragen leverden aan door de Stuseco uitgegeven boeken.

    De directe financiële uitgaven waren de laatste jaren nagenoeg nihil. De belangrijkste activiteiten betreffende post graduate training van Surinaamse economen door de voorzitter, maar hij brengt geen honorarium in rekening. De materiële kosten van bezoeken aan Suriname (in combinatie met bezoeken voor zijn werk op Curaçao en Aruba) werden na 1994 gesponsord door het bedrijf van de voorzitter, Micromacro Consultants BV, dat ook de kantoorfaciliteiten en dergelijke voor zijn rekening nam voor trainingsbezoeken in Nederland en de betaling van de fees van de consultants die workshops gaven (behalve workshops gegeven door bestuursleden, want die krijgen geen honorarium). Daardoor zijn de financiële uitgaven van de Stuseco de laatste jaren vrijwel niets.  De  jaarlijkse financiële verantwoording staat in de Jaarverslagen en die staan op www.stuseco.nl

Kortom de activiteiten van de Stuseco kosten meer tijd (voor bestuursleden) dan geld.

 

Modellen, rapporten en publicaties:

Op www.stuseco.nl vindt men ook informatie over diverse modellen, databases en literatuur. Daar kan men o.a. de volgende files downloaden: 

 1. Suryamodel van SPS, waarbij Stuseco jaarlijks ondersteuning geeft bij onderhoud en verbeteringen.
 2. TurboABS2002a.zip Met macro economische tijdreeksen 1954-2000 in datamodel
 3. Economische Ontwikkeling van Suriname, een inleiding. Deze file bevat de tekst van de tweede druk (uit 1985) van dit boek dat inmiddels is uitverkocht. Een update van de tijdreeksen vindt u in TurboABS en/of Mamidat, beide files staan ook op deze homepage. Het boek is uitermate geschikt voor studenten en anderen die zich basis kennis van macro economie willen eigen maken aan de hand van de praktijk van Suriname.
 4. Mamiabc, een simulatie, monitor en prognose model: zit in sheet Mamiabc van TurboABS2202.zip. Mamiabc is de gestroomlijnde versie van Macmic draaiend in Excel.
 5. Micland.zip Modelbouw voor diverse kleine landen (uit 1991) Bevat o.a. een demo versie van het oorspronkelijke MACMIC model van Suriname in SIMPC. Zie ook www.micromacroconsultants.com
 6. Macmic.zip Bevat de tekst van het boek ''Een macro model van een micro economie''. Dit is geschikt voor hen die Economische Ontwikkeling van Suriname, een inleiding, al hebben bestudeerd
 7. Mamidas.xls Bevat macro en micro economische tijdreeksen van Suriname voor de jaren 1954 tot 2000
 8. Suritax2.xls Een poverty module voor Suriname die simultaan met Suryamodel, CBMOD en Mamiabc.xls e n TurboABS.xls kan draaien.
 9. SURYA-DEMO.zip versie 1999, een macro-economisch model van Suriname, draaiend in EXCEL, inclusief data en beschrijving van achterliggende theorie. Dit model stond tot in 2001 op de homepage van de Stuseco. Intussen is het model verbeterd en het staat nu op www.stuseco.nl en op homepage Stichting Planbureau Suriname: www.planningofficesuriname. com

 Voorts zijn de volgende publicaties van Stuseco zoveel mogelijk gedigitaliseerd en als shareware op www.stuseco.nl gezet:
-"Economische Ontwikkeling van Suriname, een inleiding", 1979, herdruk 1984
-'Suriname, ontwikkelingshulp en democratie' in 1980 (samen met BOW)
-Surinaamse Problematiek april 1984
-Terug naar de wortels van de ontwikkelingssamenwerking, 1985
-"Een Macro-model van een Micro-economie", M. van Schaaijk, proefschrift, Groningen, februari 1991,ISBN 90-73732-01-8 (360 blz.)
-"Micromacrodataset", M. van Schaaijk, ISBN 90-73732-02-6 (270 blz.)
-diskettes bij Micromacrodataset met alle tijdreeksen en complete modellisting
-A Macro Model For A Small Economy ISBN 90737320304
-"Achter de wolken schijnt de zon" M. van Schaaijk, bundel met twaalf essays, (60 blz.) ISBN 90737320402,1991
-"15 jaar monitoring", brochure Stuseco,december 1992
-"Mini-budgetonderzoek", Stuseco/Icad, januari 1993
-"Sociaal-economische ontwikkeling Suriname: valt achteruitgangs-proces te stoppen?", paper t.b.v. PvdA dialoog over Suriname, A'dam 18-6-1993, brochure
-"Herstel monetaire stabiliteit Suriname als voorwaarde voor rechtsherstel", paper bij lezing op studiemiddag 30-9-1993 Katholieke Universiteit Brabant
-"Draaiboek Suriname-model Macmic", Stuseco, juli 1993, ISBN 90-73732-05-0
-"Stabilisatiepakket'94, analyse, simulatie, kwantificering", rapport in opdracht van de Minister van Handel & Industrie, december 1994
-Joy ten Berge, Maureen Blokland, Baijah Mhango, Shirley Relyveld, Christine de Rooij, Marein van Schaaijk, John Sontoesomarto, Arno de Vette: "Modelbouw Suriname", Universiteit van Suriname, ISBN nr 9073732069, januari'94
-"Monetair pakket'95, het IMF voorstel gekwantificeerd" op verzoek van ir. R.B.Kalloe, Minister van H&I, december 1994
-John Sontoesomarto, Radj Khoesial, Maureen Blokland, Peter van Acker, Christine de Rooij, Joy ten Berge, Sacha Jabbar, Marein van Schaaijk, Silvano Tjon A Hing en Lilian Tangali-Menke: 'Zes lange termijn scenario's voor Suriname's economie naar 2010', ISBN nr 90-73732-07-7, november 1994
-M.van Schaaijk:'De Nederlandse hulp aan Suriname volledig hervatten? Achtergrondpaper voor lezing Rijks Universiteit Groningen, 10-2-1995
-Harrie Dorinnie, Maikal Soekhnandan (Centrale Bank), Dayashankar Mathoera, Emojano Rusland (Ministerie van H&I), John Sontosoemarto (ABS), Radj Khoesial, Christine de Rooij (Stichting Planbureau Suriname), Joy ten Berge (Anton de Kom Universiteit van Suriname), Marein van Schaaijk (Stuseco en Micromacro Consultants): 'Suriname scenarios 1995-2000', ISBN 90-73732-08-5
-drs. Merina Eduards: ‘Geldeconomie en productie voor eigen consumptie in het tropisch regenwoud Futunaakaba en Pikin Slee, 1996, ISBN 9073732903
-Jaarverslagen Stuseco vanaf 1991 gedigitaliseerd.
-drs. Imro San A Jong en drs. Saskia Wallerlei (SPS), Draaiboek SURYA model ISBN 90-73732-10-7, mei 1999